Dưới Triều đại của Google . Mobile Friendly đã được đề cập khá lâu.!
Nhưng, kể từ ngày ấy (4/2015) Google đã đặt vấn đề : Mobile First  (Tối ưu web với di động lên hàng đầu)
Kết quả tìm kiếm trên di động sẽ bị ảnh hưởng (nếu như web của Bạn chưa tối ưu cho di động – thông tin nguồn blog google)

toi uu web cho di dong

Danh sách kích thước các màn hình

Thống kê các kích thước màn hình cơ bản phục vụ cho thiết kế Web Responsive.
Tham khảo:

  1. max-width: 320px (điện thoại di động, hiển thị chiều dọc)
  2. max-width: 480px (điện thoại di động, hiển thị chiều ngang)
  3. max-width: 600px (máy tính bảng, hiển thị chiều dọc)
  4. max-width: 800px (máy tính bảng, hiển thị chiều ngang)
  5. max-width: 768px (máy tính bảng loại to, hiển thị chiều dọc)
  6. max-width: 1024px (máy tính bảng loại to, hiển thị chiều ngang)
  7. min-width: 1025px (từ size này trở lên là danh cho desktop thông thường).

Cách viết CSS cho các kích thước màn hình

/* Màn hình máy tính bảng nằm ngang */
@media all and (max width: 800px) {

}

Hoặc:

/* màn hình abc */
@media only screen and (min-width: 960px) and (max-width: 1024px) {

}

Code CSS cho các màn hình :

/* Smartphones (portrait and landscape) ———– */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) {
/* Styles */
}
/* Smartphones (landscape) ———– */
@media only screen and (min-width : 321px) {
/* Styles */
}
/* Smartphones (portrait) ———– */
@media only screen and (max-width : 320px) {
/* Styles */
}
/* iPads (portrait and landscape) ———– */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) {
/* Styles */
}
/* iPads (landscape) ———– */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) {
/* Styles */
}
/* iPads (portrait) ———– */
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) {
/* Styles */
}
/**********
iPad 3
**********/
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}
/* Desktops and laptops ———– */
@media only screen  and (min-width : 1224px) {
/* Styles */
}
/* Large screens ———– */
@media only screen  and (min-width : 1824px) {
/* Styles */
}
/* iPhone 4 ———– */
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width : 320px) and (max-device-width : 480px) and (orientation : portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio : 2) {
/* Styles */
}
/* iPhone 5 ———– */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 568px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
/* iPhone 6 ———– */
@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 375px) and (max-device-height: 667px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
/* iPhone 6+ ———– */
@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 414px) and (max-device-height: 736px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
/* Samsung Galaxy S3 ———– */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* Styles */
}
/* Samsung Galaxy S4 ———– */
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 320px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
/* Styles */
}
/* Samsung Galaxy S5 ———– */
@media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
/* Styles */
}
@media only screen and (min-device-width: 360px) and (max-device-height: 640px) and (orientation : portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 3){
/* Styles */
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *