Việc tối ưu Widget hiển thị ở một trang phù hợp sẽ mang lại sự thân thiện cho website của bạn
Đầu tiên cần lấy ID của Widget để chỉ định chính xác nó hiển thị

Cách lấy ID của Widget

Vào trang Blogger >> vô mục >> Layout >> mở Widget cần. Và ID của nó là dấu highlight trong hình dưới đây.
hien-thi-widget-mot-trang-nhat-dinh

Tiếp theo vô trang Template để chỉnh sửa HTML

Tìm code ID vừa lấy ở trên bằng cách theo ảnh dưới

Hiển thị Widget ở một trang nhất định 5
Đó là cách Jump to widget mà mình cần chỉnh sửa hiển thị. Hoặc Click vô trong HTML rồi bấm Ctr + F sẽ xuất hiện ô tìm kiếm và gõ ID widget để tìm đến !

Dưới đây mình làm với một mẫu Widget HTML3

<b:widget id='HTML3' locked='false' title='' type='HTML' visible='true'>
    <b:includable id='main'>
Code theo từng yêu cầu hiển thị riêng
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
</b:if> Đây là code mặc định
</b:includable>
  </b:widget>

 

Các kiểu hiển thị widget từng trang

Code hiển thị Widget ở trang chủ

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>

Code hiển thị Widget ở trang Archive

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>

Code hiển thị Widget ở trang Archive

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

Code hiển thị Widget ở trang bài viết

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

Code hiển thị Widget ở trang Static Page

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>

Code hiển thị Widget trang label – home – archivve

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>

Mở rông:
Còn các tình huống hiển thị kết hợp điều kiện này với điều kiện kia, theo kiểu logical ý, nếu bạn nào học logical thì sẽ dễ hiểu.
Ta kết hợp hàm một số hàm sau:
== hàm Bằng hoặc Tương đương
!= hàm Không hoặc Tương đương

Với các hàm trên ta có thể kết hợp được nhiều giải pháp hiển thị widget kết hợp với nhau.
Các bạn thử đi nhé! Goodluck !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *