Tư duy phản biệnkhả năng tư duy suy nghĩ rõ ràng và có lập luận có logic chặt chẽ đúng đắn.. Nó bao gồm khả năng vận dụng suy nghĩ độc lập (independent thinking) và suy nghĩ phản chiếu (reflective thinking). Tất cả dựa trên tư duy độc lập & kiến thức, tri thức của bạn.

critical thinking
Tư duy phản biện dựa trên tư duy độc lập & kiến thức, tri thức của bạn

Tư duy phản biện (hoặc tư duy logic) là quá trình sử dụng lý thuyết, logic và luận điểm để xác định tính đúng sai hoặc tính hợp lý của một quan điểm, một tuyên bố hoặc một lập luận. Tư duy phản biện đòi hỏi khả năng phân tích thông tin, đặt câu hỏi, kiểm tra sự logic và hợp lý của các tuyên bố và lập luận, và đưa ra kết luận dựa trên bằng chứng và lý lẽ.

Critical thinking – Tư duy phản biện gồm các yếu tố sau:

  1. Phân tích: Quá trình phân rã thông tin thành các phần nhỏ hơn để hiểu rõ hơn về nó.
  2. Đặt câu hỏi: Đặt ra các câu hỏi để thẩm định tính đúng sai hoặc tính hợp lý của thông tin hoặc lập luận.
  3. Kiểm tra logic: Xem xét xem lập luận có tuân theo các nguyên tắc logic không, ví dụ: nguyên tắc phi chứng minh, sự kết hợp hợp lý của các tuyên bố, và sự liên quan giữa các phần của lập luận.
  4. Đánh giá bằng chứng: Xác định xem có bằng chứng nào hỗ trợ hoặc phản bác một lập luận cụ thể.
  5. Xây dựng lập luận: Tạo ra một lập luận hoặc quan điểm dựa trên thông tin và logic.
  6. Kết luận: Rút ra kết luận dựa trên phân tích và đánh giá.

Tư duy phản biện là một kỹ năng quan trọng trong việc đánh giá thông tin, đưa ra quyết định thông minh và tham gia vào cuộc trao đổi thông tin và ý kiến một cách có hiệu quả. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển kiến thức.

Video tham khảo

Tư duy phản biện có thể được hiểu là một quá trình tư duy phân tích, đánh giá một thông tin đã có theo các cách nhìn khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic, đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ, khách quan và công tâm. <wikipedia>

Khi ta thực sự hiểu & nằm được tư duy phản biện thì nó sẽ là cách tư duy & phản biện mọi vấn đề gặp phải trong đời sống, công việc hàng ngày. Bởi trong bất cứ công việc nào cũng đều gặp phải vấn đề xung đột, trái ngược…cần được giải quyết, cần được trao đổi để tìm ra đáp án đúng hơn.

Tin giả & tư duy phản biện

Critical thinking – Tư duy phản biện tốt sẽ là một phương cách nâng cao hiểu biết tốt nhất cho mọi người muốn học hỏi. Tin giả hiện nay tràn lan là vì mọi người thiếu tư duy lập luận, phản biện hiệu quả. Khi có tư duy phản biện đúng bạn sẽ tránh nguy cơ “dính” tin giả / lừa đảo trên mạng hiện nay.

cùng hội cùng thuyền nè:
Sàn tiền ảo uy tín | Lựa chọn sàn đầu tư Crypto ?

Bài viết này mình chia sẻ về lựa chọn sàn tiền ảo uy tín. Đầu....

Ray Dalio – Bài học về nguyên tắc giá trị

Nguyên tắc giá trị của Ray Dalio được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều nhà đầu....

Các mẫu hình nến Nhật cơ bản

Biểu đồ nến Nhật rất phổ biến trong giao dịch thị trường chứng khoán, TT....

Dự án bất động sản là gì?

BĐS – Bất Động Sản những năm trở lại đây là một từ khóa HOT.....

ChatGPT là gì ? Một bài viết thực hiện bởi ChatGPT / OpenAI

ChatGPT tháng 01/2023 đã tạo nên một làn sóng cộng nghệ mới, 02/02/2023 OpenAI có....

Công cụ theo dõi biến động Cổ Phiếu

Công cụ theo dõi biến động cổ phiếu / thị trường chứng khoán là một....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *