nothing

…muốn đi đây đi đó, trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, về bản thân…

#thenaynhe

Love

100%

Love

24/7

Love

worldwide

Happy Life 5

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ – TCS

….nothing to lose

something