My life, my blog

#thenaynhe kể lể, than vãn, ghi chép đôi điều tôi được cuộc đời dạy dỗ

thank you

Kinh Doanh ! Nhiều người nói “tôi thích kinh doanh”! Uh thì cứ làm, từ một việc buôn bán nhO nhỏ cũng là kinh doanh. Làm được tới đâu thì làm!

Quả thực, Kinh Doanh nó rất thú vị & cũng đau thương nữa… “khởi nghiệp là ôm nỗi đau” ! Nhưng Kinh Doanh rất thú vị. Bởi ta sẽ được học rất nhiều kiến thức & đòi hỏi rất nhiều sáng tạo,… & kiến thức chưa bao giờ là đủ. Nên chúng ta còn phải học nữa, học nữa ~ và nhớ chia sẻ nhé ^^

Học tập & chia sẻ sẽ giúp con người ta vượt qua sự hữu hạn

Good Morning

Tôi Học Kinh Doanh

Nếu bạn thích vivu

…follow me

..ghi chép vài ba chặng đường tôi phượt, mấy chốn tôi đã đi, thêm thắt vài nơi thèm muốn mà chưa đến được. Tôi ghi chép lại để kể với mình với ta…

Let's go
let's go