Kiểu Quảng cáo này là một ô nhỏ sẽ xuất hiện ở góc trái / phải màn hình sau khi tải trang. Quảng cáo này cũng khá thu hút mà không làm vướng mắt người dùng, vì nó chỉ là một box nhỏ pop-up ở cuối góc blog thôi.

Quảng cáo kiểu Pop-up

quang cao pop up

 

Cách tạo quảng cáo pop-up trong blogspot

Với bộ code này việc tạo Quảng cáo kiểu Pop-Up này khá đơn giản mà không phải vọc vạch sâu vào trong HTML.
Đơn giản như sau:
Login > Blogger
Vào mục >Layout > Chọn thêm 1 widget mới HTML
Copy dòng code dưới đây và paste vào widget vừa tạo

Code:

<style type="text/css">     
 * html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;     
 top:expression(eval(document.compatMode &&     
 document.compatMode=='CSS1Compat') ?     
 documentElement.scrollTop     
 +(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)     
 : document.body.scrollTop     
 +(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}     
  #fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666;  position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:162px; }     
 #eb951855{ width:220px; padding-right:7px; background:url(#) no-repeat right top;}     
 #cob263512{background:url(#) no-repeat left top; height:162px; padding-left:7px;}     
 #coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:220px;}     
 #coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}     
 #coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}     
 #coc67178 li{display:inline;}     
 #coc67178 li a{background-image:url(#); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}     
 #coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}     
 #coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}     
 #coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}     
 #coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}     
 #coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}     
 #coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}     
  #co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px;  border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111;  line-height:1.6em; overflow:hidden;}     
 </style>     
 <div id="fl813691" style="height: 162px;">     
 <div id="eb951855">     
 <div id="cob263512">     
 <div id="coh963846">     
 <ul id="coc67178">     
  <li id="pf204652hide"><a class="min"  href="javascript:pf204652clickhide();" title="&#7848;n  &#273;i">&#7848;n</a></li>     
  <li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max"  href="javascript:pf204652clickshow();" title="Hi&#7879;n  l&#7841;i">Xem </a></li>
 </ul>     
 &nbsp;TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO
 </div>     
 <div id="co453569">
<!-- code ads -->     
<a target="_blank" href="LINK TỚI TRANG ADS" rel="nofollow"> <img style="margin:3px 1px 1px 3px;" border="0" width="220" src="LINK HÌNH ẢNH QC" height="158" title="TIÊU ĐỀ QC"/></a>     
<!-- code ads -->     
</div>     
 </div></div></div>     
 <script>     
 pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');     
 var pf204652IntervalId = 0;     
 var pf204652maxHeight = 162;//Chieu cao khung quang cao     
 var pf204652minHeight = 20;     
 var pf204652curHeight = 0;     
 function pf204652show( ){     
 pf204652curHeight += 2;     
 if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){     
 clearInterval ( pf204652IntervalId );     
 }     
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';     
 }     
 function pf204652hide( ){     
 pf204652curHeight -= 3;     
 if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){     
 clearInterval ( pf204652IntervalId );     
 }     
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';     
 }     
 pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );     
 function pf204652clickhide(){     
 document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';     
 document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';     
 pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );     
 }     
 function pf204652clickshow(){     
 document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';     
 document.getElementById('pf204652show').style.display='none';     
 pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );     
 }     
 function pf204652clickclose(){     
 document.body.style.marginBottom = '0px';     
 pf204652bottomLayer.style.display = 'none';     
 }     
 </script>

 

Chú ý:

  • Kích cỡ hiện tại của QC là khá phù hợp, có thể thay đổi. Nên test và điều chỉnh
  • Thay các dòng chữ tô màu xanh thành nguồn của Bạn.
  • Các màu sắc trang trí pop-up có thể điều chỉnh cho phù hợp với site của B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accept cookie with us