Một số ký tự đặc biệt được phép thêm vào Quảng Cáo Google Adword sẽ giúp quảng cáo của mình trở nên sinh động – bắt mắt hơn >>sẽ giúp tăng click >>tăng CTR >>tăng hiệu quả của Quảng cáo !

Quảng cáo dùng ký tự đặc biệt

ký tự đặc biệt quảng cáo google adword
Ký tự đặc biệt quảng cáo google adword

Rõ ràng ta thấy, khi sử dụng ký tự đặc biệt như mẫu QC trên sẽ tạo nên hiệu ứng thu hút vì nó lạ mắt hơn các QC khác. Đây chính là lý do để tăng CTR.

Lưu ý: 

  1. Nên kết hợp ký tự đặc biệt một cách khéo léo trong ngôn ngữ quảng cáo của bạn
  2. Tránh lạm dụng quá nhiều ký tự đặc biệt nhé! Google có thể từ chối QC của bạn
  3. Cần sử dụng ký tự này hợp lý và đúng ý nghĩa. Với QC như hình ảnh trên thực chất là trang trí, chứ ko đúng ý nghĩa với các ký tự ® , ™ … Tham khảo bài viết Phân biệt giữa Register Trademark Copyright 

Các ký tự thêm vào mẫu quảng cáo Google Adwords có thể áp dụng:

& @ % * ™ ® © ✓【 】
๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜĐ ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Hoặc ta có thể tạo chúng bằng cách
nhấn và giữ phím ALT, đánh những số như bên dưới (lần lượt từng số đơn, ví dụ: 0 -> 1 -> 5 -> 3), sau đó nhả phím ALT ra:

  • Trademark symbol ™ – Alt +0153
  • Copyright symbol © Alt +0169
  • Registered trademark symbol ® Alt +0174
  • Alt +64 : @
  • Alt+ 251: √

Bạn cũng có thể tạo ra nhiều mẫu ký tự hơn với các câu lệnh được tổng hợp dưới đây.

ky tu dac biet chen quang cao

cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *