Một chiếc zí zụ dễ hỉu & dễ thưn về mối quan hệ tay ba giữa Ampe, volt & Ohm
Vật Lý vui vẻ 2Giải thik cho ai học chỉ giỏi Vật mà thiếu Lý thiếu tình nè:
Ohm / điện trở chỉ làm giảm cường độ dòng điện Amp, mà ko làm giảm điện áp Volt

This entry was posted in News and tagged .
cùng hội cùng thuyền nè:
Chuyện về BHNT hiện nay – Thất vọng toàn tập

#Brand ngành #Bảo_hiểm luôn dùng hình ảnh cái Ô (dù) mang ý nghĩa che chở....

Thông tin địa lý Trung Du & Miền Núi

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh, tổng diện tích....

Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa?

“Tôi vẫn tin vào Chúa (bây giờ tôi là một người vô thần) khi nghe....

Tâm lý Ảo tưởng – Hiệu ứng Dunning & Kruger

Tâm lý ảo tưởng về bản thân được nghiên cứu tâm lý học bởi Dunning....

Màu sắc của tiếng ồn & những tác dụng thư giãn tuyệt vời

Tiếng ồn cũng có màu sắc đó nha! Mỗi loại tiếng ồn ở một dải....

Tính cách con người phản ánh qua con số ngày tháng năm sinh

Xem thử tính cách & con người của mình thế nào qua những con số....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *