SEO với blogspot vừa dễ vừa khó….Dễ là blogpsot là con đẻ của google nên nó index data rất nhanh. Khó là blogspot không tối ưu các công cụ hỗ trợ SEO như các nền tảng khác (như wordpress chẳng hạn). Vì thế cần phải vọc vạch một chút về code để tối ưu hơn cho việc SEO blogspot…

SEO Blogspot www.thenaynhe.com

 

Cách tối ưu thẻ head trong blogspot

Các template nó vốn có sẵn các thẻ meta rồi chỉ là chưa hay thôi. Và cũng như mọi người biết thẻ các thẻ meta là các công cụ khai báo rất tốt tới Anh Google, để anh ta hiểu mình hơn…
Dưới đây là một kiểu các thẻ meta cũng khá tốt cho SEO blogspot


Code:

 

Đặt code các thẻ meta này ngay sau thẻ <head> nhé. Các thẻ meta đều nghi rõ nội dung của nó rồi đó: discription – mô tả blog . keyword: từ khóa . 

Cài đặt code để nofollow các link ngoài đặt trong blog

Kiểu gì trong blog bạn cũng có các link này kia… có link liên kết, link nội bộ, link tinh…. :)) và làm SEO thì ai cũng biết là các link out ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của trang gốc, chính là làm giảm chất lượng SEO… 
Vậy nên một giải pháp cho vấ đề cho external link là cần phải nofolow nó và target blank (mở trng khác khi click tránh mất truy cập trang hiện tại)
 

Cách Nofollow các link bên ngoài và mở tab mới khi click

Open target blank all link & nofollow all in new tab

Code:

 

Code trên đặt trước thẻ đóng </body> . Thay link trong code trên kia bằng link trang blog của bạn. Nếu để trống link thì tất cả các link trong site dù là link nội bộ hay link ngoài đều bị áp dụng bởi javascript này!
Xong rùi bấm Save template !
 
Lúc này mọi link ngoài đặt trong blog của bạn sẽ ở chế độ nofollow và các link khác trang blog có hiển thị thì khi click sẽ mở ở tab mới.

Một kiểu khác code javascripts khác để mở tất cả các link trong blog ra tab mới

Target all external link in new tab
 

Chèn code trên trước thẻ đóng </head> . Nếu trong theme hiện tại đã có jquery trên thì bỏ dòng code tô màu đó đi nhé !

Chúc ae setup thành công !
Chờ tips SEO típ theo nhé ^^

cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *