Các gọi xem canh giờ theo 12 con giáp: Giờ Tý, Giờ Sửu, Giờ Dần, Giờ Mão, Giờ Thì, Giờ Tỵ, Giờ Ngọ, Giờ Mùi, Giờ Thân, Giờ Dậu, Giờ Tuất, Giờ Hợi là giờ nào ?

Dưới đây là đủ 24 giờ theo từng giáp trong 12 con giáp

 • Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
 • Giờ Sửu là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
 • Giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
 • Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.
 • Giờ Thìn là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
 • Giờ Tỵ là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng.
 • Giờ Ngọ là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa.
 • Giờ Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.
 • Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều.
 • Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối.
 • Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
 • Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya.

xem gio 12 con giap

Trên đây là cách chia giờ trong ngày theo 12 con giáp. Ngoài ra còn cách chia giờ cổ điên theo canh, khắc. Ban ngày được chia thành 6 Khắc phân biệt với 5 Canh là các giờ về đêm.

Đêm chia thành 5 canh

 • Canh 1 là từ 19 giờ đến 21 giờ tối.
 • Canh 2 là từ 21 giờ đến 23 giờ đêm.
 • Canh 3 là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.
 • Canh 4 là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng.
 • Canh 5 là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.

Ban ngày được chia thành 6 khắc

 • Khắc 1 là từ 5 giờ đến 7 giờ 20 sáng.
 • Khắc 2 là từ 7 giờ 20 đến 9 giờ 40 sáng.
 • Khắc 3 là từ 9 giờ 40 đến 12 giờ trưa.
 • Khắc 4 là từ 12 giờ đến 14 giờ 20 đầu giờ chiều.
 • Khắc 5 là từ 14 giờ 20 đến 16 giờ 40 chiều.
 • Khắc 6 là từ 16 giờ 40 đến 19 giờ chiều tối.

Trên đây là cách phân chia 24 giờ của người xưa theo 12 con giáp. Cách chia giờ ngày đêm theo Canh – Khắc. Việc xem giờ như này để giúp chúng ta tra cứu xem tuổi mệnh & xem tử vi chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accept cookie with us