Đầu bài thi của con sáng nay là: “Tại sao anh yêu xứ sở của anh?”. Con đã cảm động về chuyện Chú Lính đánh trống hôm trước, cha chắc chắn con đã làm bài một cách dễ dàng.

Lòng Ái Quốc là gì ?

òng yêu nước. Tại sao anh yêu xứ sở của anh?

Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong mạch tôi đều là của người, vì khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng, vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi… Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả.

vo nguyen giap

Bây giờ còn bé, con chưa thể hiểu thấu được thế nào là lòng yêu nước.

Rồi ra con sẽ biết. Khi con du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng tựa bao lơn tàu, con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện ra, bấy giờ con sẽ thấy trào lệ cảm ở lòng con dâng lên, và miệng con vuột ra những tiếng kêu mừng rỡ.

  • Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con ở nước ngoài, chợt nghe thấy một người trong đám thợ thuyền nói tiếng nước con, theo lòng con xui giục, tự nhiên con sẽ đến hỏi chuyện người thợ không quen ấy.
  • Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con nghe thấy người ngoại quốc lăng mạ xứ sở con, lòng tức giận sẽ làm cho con nóng mặt.
  • Con sẽ thấy tình yêu nước mạnh mẽ và cao cả hơn nữa, nếu một ngày kia, quân địch vô cớ dày xéo vào quê hương ta, lúc ấy con sẽ thấy nào cha hôn con khuyên câu dũng cảm, nào mẹ tiễn con hẹn lúc khải hoàn.
  • Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy những đoàn quân vất vả trở về, nhưng với những khúc ca chiến thắng.
  • Con sẽ cảm thấy tình yêu nước khi con trông thấy lá quốc kỳ của ta bị bắn tơi tả, đi đầu một toán người nghĩa dũng, ai nấy đều trưng ra cái trán buộc băng hay cái tay bị bó, trong đám đông dân chúng hoan hỉ, người ta ném hoa mừng và hô vang những lời chúc tụng.
LONG AI QUOC
 
Enricô con ơi! Bây giờ con đã hiểu thế nào là lòng ái quốc. Đó là một điều rất to tát, rất thiêng liêng. Vì một ngày kia, ta trông thấy con về trận được an toàn, nhưng được tin con lẩn lút để tránh cái chết, thì cha đây, cha không còn đón con bằng những tiếng cười vui vẻ như ngày xưa mỗi lúc đón con đi học về nữa, bấy giờ cha sẽ đón con bằng những tiếng khóc xót xa. Cha sẽ không thể thương con được nữa và sẽ đâm vào tim mà thác cho rồi…

Mời bạn nghe Audio HUYẾT CHIẾN BẠCH ĐẰNG – Để cảm nhận sự tự hào về tình đoàn kết, lòng yêu nước của người Việt chống quân Nguyên Mông trong thời Nhà Trần

 

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Dịch nghĩa:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành đã định ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
(Lý Thường Kiệt)
 
Lòng Ái Quốc 3

**********

Dư:
Phấn tích Lam Sơn, 
Thê thân hoang dã. 
Niệm thế thù khởi khả cộng đái, 
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh. 
Dịch nghĩa :
Ta đây: 
Núi Lam Sơn dấy nghĩa 
Chốn hoang dã nương mình 
Ngẫm thù lớn há đội trời chung 
Căm giặc nước thề không cùng sống
(Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi – Ngô Tất Tố dịch)
 
***********
 
“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi cơn đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta” (Bà Triệu)
 
************
 
Làng Phù Đổng có một người, 
Sinh ra chẳng nói,chẳng cười trơ trơ. 
Những ngờ oan trái bao giờ. 
Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân. 
Nghe vua cầu tướng ra quân, 
Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang. 
Lời thưa mẹ, dạ cần vương. 
Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.
(Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca – Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái)
 
****************
 
“Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. “ 
Lê Văn Hưu
 
***************
 
Trên non Yên Tử chòm cao nhất, 
Trời mới canh năm đã sáng tinh. 
Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả, 
Nói cười ngưòi ở giữa mây xanh. 
Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa,  
Bao dải tua châu đá rủ mành.  
Dấu cũ Nhân Tông còn vẫn đấy,  
Trùng đồng thấy giữa áng quang minh
(Ức Trai thi tập – Nguyễn Trãi)
 
 
Trần vãn thử hà thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc
Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân phong
Dịch nghĩa:
Cuối đời Trần là  thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải là cái thú vui của bậc hiền giả?
Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân
 
Câu đối thờ Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám
 
******************
 
Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, 
Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn. 
Mấy phen sông Nhị núi Lam, 
Thanh gươm yên ngựa Bắc, Nam ngang tàng. 
Kìa Tuý Động nọ Chi Lăng, 
Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành. 
Mười năm sự nghiệp hoàn thành, 
Nước ta thoát khỏi cái vành nguy nan.
 (Việt Nam Quốc Sử Diễn Ca – Hồ Chí Minh)
 
***************
 
“Đánh cho để dài tóc
 Đánh cho để đen răng.
 Đánh cho nó chích luân bất phản
 Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
 Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(Chiếu xuất quân – Quang Trung Nguyễn Huệ)
 
 
 
Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
(Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca – Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái)
 
****************
 
“… Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng tôi, chúng tôi không bao giờ từ bỏ phong tục ấy, dù có phải hy sinh cả tính mạng”
 
Hoàng Hoa Thám
 
**************
 
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 
 
(Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh)
 
**************
 
“Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng Đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý Trời vì nước Việt ta mà sinh bậc thánh triết…”
 
(Đại Việt sử ký toàn thư – Lê Văn Hưu)
 
****************
 
Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm Chiêu Thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, đến sông Như Nguyệt đánh tan được… 
 
(Đại Việt Sử Ký toàn thư – Ngô Sĩ Liên)

cùng hội cùng thuyền nè:
Làm sao để hôn nhân bền vững ?

Làm sao để hôn nhân bền vững? Đó luôn là câu hỏi dành cho nhiều....

Những câu nói hay trong phim “Em và Trịnh”

Phim “Em và Trịnh” mới ra rạp tháng 06/2022 được nhiều người yêu thích. Quan....

Đừng xấu hổ vì những điều như thế

Trong cuộc sống mỗi người sinh ra đều có một hoàn cảnh & xuất phát....

Học cách yêu ? Như yêu lần đầu !

Chúng ta là hai nữa khác biệt với nhau, vậy làm sao để nhìn được....

Chúng ta nên tạo duyên hay vạn sự tùy duyên ?

Tùy duyên là gì? Tùy duyên có phải là chờ đợi thứ mình mong muốn....

Cuộc sống # Cuộc đời

Chúng ta thường nói vui: cuộc sống khác với cuộc đời! Là bởi, trông nhìn....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *