Đường về nhà tôi có cái ngã ba mang tên Ngã Ba Cây Thị . Vì ở đây trước kia có cây Thị to và lâu đời nhưng bây giờ thì còn nữa nhưng những người già vẫn gọi như vậy, Ở ngã ba nhỏ này có đến 3 điểm di tích tôn giáo nằm ở 3 hướng rẽ và rất gần nhau là Chùa Phú An – Đền Mẫu – Đình Làng.

Lễ chùa đầu năm 1
Chùa Phú An (thuộc địa phận xã Đồng Xuân) nằm gần ngay ngã rẽ về Nông Trường Vân Lĩnh

 

Lễ chùa đầu năm 2
Chùa mới được mới tu bổ

 

 

Lễ chùa đầu năm 3
Nhìn từ trên tầng tháp chuông xuống ngã ba cây Thị
 
Lễ chùa đầu năm 4
 

 

Lễ chùa đầu năm 5

 

Lễ chùa đầu năm 6

 

Lễ chùa đầu năm 7

 

Lễ chùa đầu năm 8

 

Lễ chùa đầu năm 9

 

Lễ chùa đầu năm 10
Ngay gần bên kia, đường đi Hạ Hòa là ngôi Đình cổ
Lễ chùa đầu năm 11
ngôi đình cổ nằm ngay bên đường với một cây si rất lớn
Lễ chùa đầu năm 12

 

Lễ chùa đầu năm 13
 
Bên ngã rẽ về phía trị trấn Đồng Xuân thì có Đền thờ Mẫu
 
Lễ chùa đầu năm 14

 

Lễ chùa đầu năm 15

 

Lễ chùa đầu năm 16

 

Lễ chùa đầu năm 17

 

Lễ chùa đầu năm 18

 

Lễ chùa đầu năm 19
*vì chưa có nhiều thông tin về các di tích 
nên chỉ xin chia sẻ vài hình ảnh đẹp về quê hương
 
Mời ghé thăm Nông Trường Chè Vân Lĩnh Quê Tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.