Lễ chùa đầu năm, mời bạn ghé thăm chùa Trung Kính Thượng

Chùa Trung Kính Thượng nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Cây Thị  tỏa bóng mát sân chùa hàng trăm năm

Điện thờ lớn

Hoa trái xum xuê – Lộc tràn đầy!

Mặt trong của cổng chùa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *