Lễ chùa đầu năm, mời bạn ghé thăm chùa Trung Kính Thượng

Chùa Trung Kính Thượng 15
Chùa Trung Kính Thượng nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Địa chỉ: 217 Nguyễn Ngọc Vũ VN, 217 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Chùa Trung Kính Thượng 16
Cây Thị  tỏa bóng mát sân chùa hàng trăm năm

 

Chùa Trung Kính Thượng 17
Chùa Trung Kính Thượng 18
Điện thờ lớn
Chùa Trung Kính Thượng 19

 

Chùa Trung Kính Thượng 20
Chùa Trung Kính Thượng 21
Hoa trái xum xuê – Lộc tràn đầy!

 

Chùa Trung Kính Thượng 22
Chùa Trung Kính Thượng 23
Chùa Trung Kính Thượng 24
Chùa Trung Kính Thượng 25
Mặt trong của cổng chùa

Những hình ảnh chùa Trung Kính Thượng chụp năm 2013, thời điểm tôi ở gần đó. Đôi khi rảnh sang chùa thăm quan & tìm chút thư thái…ngày thường

Mời mọi người ghé thăm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Accept cookie with us