Affiliate marketing là gì?

Affiliate marketing

Affiliate marketing – một hình thức marketing trên nền tảng số bằng việc chia sẻ lợi nhuận cho cộng đồng tiếp thị số. Affiliate marketing là giải pháp thúc đẩy marketing online. Khái niệm chung: Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) là một hình thức tiếp thị mà công ty đưa ra chương trình đó….