Những câu nói kinh điển của người nổi tiếng trở thành châm ngôn kinh điển về Kinh tế, chính trị, xã hội… mà ý nghĩa thực tiễn của nó mãi mãi đúng!

Tuyển tập câu nói kinh điển từ Dự Án Nghiên Cứu Quốc Tế [.org]

Châm Ngôn nổi tiếng của các Danh Nhân

Thay đổi chính mình mới là điều khó nhất

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 1
Ai cũng nghĩ đến việc thay đổi Thế Giới mà chẳng nghĩ đến việc thay đổi bản thân !

Dân chủ mãi mãi là ước mơ

dan chu
Dân chủ mãi là một ước của tất cả mọi người trên khắp thế giới, dù là bạn đang ở 1 QG đang minh bạch nhất

Chính trị – Tiền bạc

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 2
Chắc vì thế nên các chính trị gia luôn gắn liền sự nghiệp chính trị với các vấn đề tiền bạc

Châm ngôn về cuộc sống: Dối trá sẽ lớn cùng chúng ta

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 3
Tại sao bạn lại sợ ánh sáng? Chỉ bởi bạn không còn trong sáng như trẻ thơ nữa

Lý luận và thực tiễn là một khoảng cách ?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 4

Chính trị gia là một bọn dối trá

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 5
Đặc sản của chính trị là dối trá

Lời ngọt ngào nhất

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 6

Sự thật phũ phàng !

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 7
Rộng hơn là: Không có bữa ăn nào miễn phí

Dân chủ & CNXH ư ?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 8
Giấc mơ Dân Chủ !

Một cách để hiểu người khác

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 9
Con người ta sẽ chứng tỏ mình ra sao trước các lợi ích

Giáo dục là một cách để Trị

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 10
kẻ nắm được nền giáo dục là kẻ nắm được nền độc tài

Hiến pháp ?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 11
Hạnh phúc là phải đấu tranh để giành lấy nó

Tôn giáo !

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 12
Tôn giáo, tín ngưỡng là nơi để con người dựa dẫm và trông ngóng trong những vấn đề mà tư duy bất lực !

Lam phát là gì ? !

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 13

Luật do ai viết ra?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 14
Luật sẽ bảo vệ kẻ viết ra nó !

Ngu dốt sẽ gặp nguy hiểm

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 15
Lợi ích quyết định lẽ phải

Cái xấu dễ học nhất

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 16
Bóc lột và Ăn cướp là thứ không cần trường lớp

Các thể chế lãnh đạo muốn có “bầy cừu” để dễ dàng cai trị

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 17
Một dân tộc “ngoan ngoãn” là bởi chính phủ nước đó toàn Sói

Tư duy thường theo lối mòn…

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 18
Thoát khỏi lối mòn trong tư duy là một nỗ lực lớn

Dối trá là sự dơ bẩn, mà đặc trưng của chính trị là sự dối trá

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 19

Đất nước là Mẹ chỉ có 1

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 20
Chính phủ hay chế độ thì có thời của nó

Có mấy ai từ bỏ lợi ích ?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 21
Chuẩn khỏi cần chỉnh !

Chó Nhà hay Chó Sói ?

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 22
Chó nhà hay chó sói ?

Lịch sử là những cuộc đấu tranh

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 23
Những cuộc đấu tranh vì tiến bộ tạo nên lịch sử

Ánh sáng luôn là một thứ mọi người đều thèm khát

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 24
Sự thật luôn là ánh sáng !

Ước mơ tự do ngôn luận !

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 25
Tự do ngôn luận là một điều kiện bắt buộc để tạo nên sự một xã hội dân chủ.

Thực tế của mọi chính quyền từ xưa tới nay

Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng 26

Đánh thuế là một nghệ thuật ?
                                     & Người thu thuế là bọn phẩy gió !

Cái này đúng là thực trạng của một chính quyền chi tiêu lãng phí qua tay, tham nhũng nhiều…ngân sách cạn kiệt. Vậy nên luôn nghĩ thêm thuế mới..

Trong tác phẩm “Đời thừa”, nhà văn Nam Cao có viết: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”. Đó chính là lời cảnh tỉnh về việc một số người không có trách nhiệm với công việc của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.