Chợt thấy đôi khi đời quá mệt

CHỢT THẤY 

Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cười
Chờ nhau …
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành …
Mười nhánh pha phôi.
 
Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba …
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình …
Nửa mảnh trăng phai.
 
Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi .
Cám ơn em đoá hoa quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên mở cửa đất trời

>>t/g: Mường Mán

Sunshine after the Storm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.