Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi..
 
Cám ơn em đoá hoa Quỳ độ lượng
Đã hồn nhiên mở cửa đất trời
Chợt thấy đôi khi lòng là sóng
Cuốn tim bay theo bước chân người
Ngã bảy ngã ba …
Tình mất bóng
Ngậm riêng mình …
Nửa mảnh trăng phai.
Chợt thấy đôi khi lòng là quán
Trống tênh dăm ghế bụi mốc cười
Chờ nhau …
Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành …
Mười nhánh pha phôi.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.