Tết Lào 13/4 – 16/4 Tết té nước

Lung linh ánh đèn đêm Vientian

Một nhà hàng ở Vientiane

Quảng trường tại Cổng chiến thắng Patuxay

Patuxay >Cổng chiến thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *