Có những chiều thành phố mưa bay

Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương

Hà Nội mấy ngày đầu đông, lạnh hiu hiu – hiu hiu lạnh, gió bay bay, mấy hạt mưa cũng bay bay ^^

Đó phải chăng là Thành Phố Mưa Bay !


Có những chiều thành phố mưa bay

Thương em gầy giọng hát đêm dài

Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ

Môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *