Tag Archives: Vân Lĩnh

Nông Trường Chè Vân Lĩnh Quê Tôi

nông trường chè vân lĩnh

Vân Lĩnh là một xã thuộc miền trung du. Vùng đất này chính thức được khai hoang từ năm 1958 xây dựng Nông Trường công nghiệp chuyên cây Chè. Nông Trường Chè Vân Lĩnh Xã Vân Lĩnh – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ Vân Lĩnh trước kia thuộc xã Thanh Vân, mới được ….