Tag Archives: phượt

Phượt A Pa Chải – Nơi Cực Tây Tổ Quốc – Thăm Đồn Biên Phòng Apachai

lịch trình phượt a pa chải

Lịch trinh, hành trình tự phượt A Pa Chải, ăn nghỉ tại đồn biên phòng apachai. Lên đỉnh cực tây một dịp cuối năm…Qua cử khẩu apachai thăm a bạn củ láng giềng 10/2018 – Tôi đã check in thêm được một cực của Tổ Quốc mình! Cực Tây – A Pa Chải, Điện Biên. ….