Đường phố trong Anh mùa Đông! Sao áo Em mùa Hạ ?

Sao Em còn mang Áo mỏng? Có còn mùa Hạ nữa đâu ?

mua ha con dau

Sao em làm lòng ta đauuuuuuuuuuuu  🍂

mua ha con dau

🍂  🍂  🍂  🍂  🍂  🍂

Bài hát: Mùa Hạ Còn Đâu
NS Phú Quang – CS Hồng Nhung

Nhớ ngọn lửa Hè đã tắt … 😎

sao em lam long ta dau

cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *