Con sông quê và tuổi thơ…

Con sông quê mẹ là sông CHẢY đoạn đi qua xã Hùng Quan, trước khi hợp nhất với sông LÔ tại ngã ba sông thị trấn huyện Đoan Hùng.
Nơi mà có dấu tích lịch sử khá nổi tiếng là tượng đài chiến thắng Sông LÔBiểu tượng chiến thắng kháng chiến chống Pháp, mùa đông 1947

Tuổi thơ mẹ cùng với con Trâu, với cày cuốc cùng ruộng đồng và một dòng sông


06/ 2011
+Tran Duc Thao 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *