Thói hư tật xấu người Việt

Chùa Hà chiều mùng 7 tết

Đầu năm đi lễ đi chùa, hôm nay có dịp tới chùa Hà “cầu duyên” ;)) , tự nhiên nhớ – tự nhiên buồn chút chút và muốn chụp vài kiểu ảnh chia sẻ vài điều ……
Đi lễ đi chùa thì điều tốt, là văn hóa đẹp của người Việt, là đi cầu mong vạn sự tốt lành, Quốc Thái Dân An…cầu mong sức khỏe thịnh vượng cho người thân.
Tuy nhiên , trong việc đi lễ cầu mong sự tốt lành kia thì vẫn còn nhiều điều phải nói tới, đó là văn hóa đốt vàng mã *hoang phí* việc công đức không đúng nơi chốn *thả tiền bạc khắp nơi*

Tiền đồng đươc để khắp nơi
Trẻ em cũng đang dần “học” cách hối lộ thần thánh
“Hối lộ” thần thánh khắp nơi cầu tài lộc
Tiền vàng rải rác khắp nơi

Leave a Reply

Your email address will not be published.