Full Stack

Creative

FULL STACK DIGITAL MARKETING

Build Web
  • Xây dựng & tối ưu web từ A – Z
  • Bảo mật nâng cao
Server / VPS

Quản lý & server / VPS cho hệ thống website

Can I get same day delivery?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Search Engine Optimize

Kỹ năng SEO chuyên nghiệp:

  • Onpage / Offpage
  • Lên kế hoạch SEO / Content / Đội nhóm

Tìm hiểu thêm chuyên môn của tôi về SEO tại đây

Google Ads

Thành thạo cài đặt, tối ưu. 

  • Google adword / views
  • Google Shopping
  • Training đội ngũ
Facebook Ads

Đã thực hiện chạy ads dự án về:

  • Bất động sản
  • Thẩm mỹ
  • Một số dự án khác
Xây dựng thương hiệu

Xây dựng & bảo vệ thương hiệu luôn là một quá trình đồng hành trong mọi hoạt động của 100% nhân sự Cty

Nhận thức về thời đại 4.0

Tôi luôn cập nhật về công nghệ & thời đại có thể xem bài tôi viết:

Can I get same day delivery?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Still have a question?

Please contact me for more information.

0983386397