Có đôi khi tự thấy trong lòng cuộn trào bực bội.
Bao nhiêu thứ ngổn ngang… Đời bao ngang trái!
Đời mình bao thứ phải lo… Vậy mà mãi chẳng xong… Chán!

Kinh khủng

Chán
….
Đếch biết làm the nào¿ cho đời bớt khổ ¿¿¿
Chán lắm
Ngồi nghĩ mm, rồi khoé mắt khẽ cay cay…

Tóm lại vẫn… Đéo bít làm thế nào

Mình cũng bt, éo có gì thông minh cả. Vì kết quả đấy, éo có gì.
….
Có đôi khi…chán….và thèm chết mịe đi cho xong!
Càng sống càng thấy nỢ

Tớ đếch có gì! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *