Em …má đỏ môi hồng….

may mà có em đời còn dễ thương
may mà có em đời còn dễ thương

Xin cảm ơn…….thành phố có em

 

 

Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống

 

 

Còn Chút Gì Để Nhớ

 
May mà có em………….

 

……….đời còn dễ thương……..

 

May mà có em…..Đời thật dễ thương !
Green  ~lượm lặt~
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *