” Giận anh vì sao anh không đến

Giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa
Giận anh vì sao không tin nhắn
Giận anh cứ ngó nghiêng cà phê la cà suốt ngày “


“Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa” 
 ***Henry David Thoreau***
 *****************************
“Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” 
***Thomas Mann***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *