..mà nhuộm tôi đến tím, sóng có nghĩa gì đâu. Nếu chiều nay em chẳng tới. Dù sóng có làm tôi nghiêng ngả vì emmmmmmmmmm !


Biển Nỗi Nhớ & Em
Nhạc Sĩ Phú Quang

cùng chủ đề

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *