Lễ chùa đầu năm, mời bạn ghé thăm chùa Trung Kính Thượng

Chùa Trung Kính Thượng 1
Chùa Trung Kính Thượng nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ – Cầu Giấy – Hà Nội

Địa chỉ: 217 Nguyễn Ngọc Vũ VN, 217 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Chùa Trung Kính Thượng 2
Cây Thị  tỏa bóng mát sân chùa hàng trăm năm

 

Chùa Trung Kính Thượng 3
Chùa Trung Kính Thượng 4
Điện thờ lớn
Chùa Trung Kính Thượng 5

 

Chùa Trung Kính Thượng 6
Chùa Trung Kính Thượng 7
Hoa trái xum xuê – Lộc tràn đầy!

 

Chùa Trung Kính Thượng 8
Chùa Trung Kính Thượng 9
Chùa Trung Kính Thượng 10
Chùa Trung Kính Thượng 11
Mặt trong của cổng chùa

Những hình ảnh chùa Trung Kính Thượng chụp năm 2013, thời điểm tôi ở gần đó. Đôi khi rảnh sang chùa thăm quan & tìm chút thư thái…ngày thường

Mời mọi người ghé thăm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.