Chẳng phải là dân văn nghệ sĩ gì cạ, nhưng thích thì đọc chơi và cũng vì thích mắt & “khoái nhĩ” với cái tựa đề cuốn tạp luận “Chỉ tại con chích chòe” là tổng hợp các bài viết của nhà báo, dịch giả, nhà phê bình văn học-mỹ thuật-âm nhạc-sân khấu, nhà thơ : DƯƠNG TƯỜNG
chich choe

Mới đọc mon men được chút chút nhưng quả thật cũng giúp mình hiểu được cái vốn ngôn ngữ của con người từ đâu mà ra, nhờ đâu mà rộng mở thêm ? ví như bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao con chim lại có tên là Chích Chòe chưa?
– Ai đầu tiên gọi chích chòe là chích chòe, đó là thi sĩ, là người làm chữ, người tạo âm, là kẻ có tài tạo hóa biến hư ảnh thành thực thể. ” Loại chim ấy ắt hẳn đã có từ rất lâu trước đó, người ta hẳn đã nhiều lần thử đặt cho nó một cái tên nhưng không đậu và chỉ đến khi ai dó, trong một lóe chớp thần hứng, bật thốt hai âm tiết chích chòe trúng pắp, không gì thay thể nổi, thì nó mới thực sự tồn tại, thêm cho trời đất một cái gì không chỉ đơn thuần là một loài chim”
Thế đã nhé có gì chia sẻ thêm sau ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *