Nông Trường Chè Vân Lĩnh Quê Tôi

nông trường chè vân lĩnh

Vân Lĩnh là một xã thuộc miền trung du. Vùng đất này chính thức được khai hoang từ năm 1958 xây dựng Nông Trường công nghiệp chuyên cây Chè. Nông Trường Chè Vân Lĩnh Xã Vân Lĩnh – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ Vân Lĩnh trước kia thuộc xã Thanh Vân, mới được….

Rừng Cọ Đồi Chè – Miền Trung Du

miền trung du

Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt Nắng chói sông lô, hò ô tiếng hát Chuyến phà dào dạt, bến nước Bình Ca (Tố Hữu)     Chè của miền trung du     ……..Đất trung du đặc sắc. Đồi san sát như bát úp. Xen với….